Alunda Polyeten AB

Vår produktion

Här tillverkar vi produkter av polyeten

Återbrukad fabrikslokal

Välkommen till en av Europas större tillverkare av rotationsgjuten polyeten. Vi gillar återbruk i alla dess former. Du finner vår tillverkning i ett nedlagt mejeri som är omgjord till en modern produktionsanläggning för rotationsgjutning och legotillverkning av polyetenprodukter. Här lägger vi grunden för långsiktiga kundåtaganden och genomför hela tiden löpande investeringar i såväl process som ny maskinteknik. 

Återvinning av polyeten

Hållbar tillverkningsprocess

Det är inte enbart valet av plastmaterial, polyeten, och vår återanvända fabrikslokal som följer en hållbar ambition. Vårt hållbarhetsarbete innefattar att hela tiden skapa förutsättningar för en miljövänlig tillverkningsprocess.

Återvinning är en viktig grundbult. Sedan 20 år tillbaka återvinner vi allt överskott av plast från produktionsprocessen. Om kunden önskar tar vi även ett ansvar, så långt det är möjligt, att återvinna kundens gamla produkter. Därtill har vi en avfallshantering där vi återvinner allt farligt avfall, träkross, plastfilm, wellpapp och hushållsfraktioner. Faktum är att den brännbara fraktionen minskat med hela 90 % sedan vi inledde vårt arbete med avfallsfraktionering. Eftersom vi komprimerar föregående nämnda restavfall blir antalet lastbilar med avfall som lämnar anläggningen få. 

För att kunna producera ännu mer hållbara och miljövänliga produkter har vi under lång tid minskat pigmenteringen av våra produkter.

Polyeten – en miljövänlig plast

Klimatsmarta produkter

Visste du att Naturskyddsföreningen klassar polyeten som en ofarlig plast som är fullt återanvändbar? Polyeten är alltså det naturliga valet för dig som vill tillverka plastprodukter som inte skadar människa eller miljö. Vi använder bara miljöriktiga material och vår tillverkning av polyeten är helt ren. Exempelvis kräver varken tillverkningsprocessen eller hanteringen av råmaterial någon skyddsutrustning.

Farliga ämnen lyser med sin frånvaro hos Alunda Polyeten. Vi använder inga metaller eller PVC som kan innehålla skadliga ämnen som kvicksilver, bly, kadmium eller skadliga mjukgörare. Vi undviker även glasfiber eftersom det inte är återanvändningsbart, innehåller cancerogena hartser och tillverkas med reproduktionsstörande kemikalier.

Minska era utsläpp

Minimal CO2-påverkan

Alla måste dra sitt strå till stacken för att minska de samlade utsläppen. På Alunda Polyeten förlitar vi oss på material som vi vet ger en minimal CO2-påverkan. Vi har därför valt bort betong och glasfiber som ger ca 8-10 respektive ungefär 2 gånger högre utsläpp av CO2

Långa transporter är, som vi alla vet, en stor CO2-bov. Tack vare vår Sverigebaserade produktion kan vi minimera våra kunders CO2-påverkan från just transporter. En logistikoptimerad design gör även att vi lastar varje enskilda lastbil med betydligt fler anläggningar än någon annan leverantör, vilket bidrar till en lägre CO2-påverkan.

Välj ett hållbart plastgjuteri

Kontakta oss idag och berätta vad just ditt företag behöver!