Alunda Polyeten AB

Om oss

Alunda Polyeten AB

25 år av kvalitetsprodukter & leveransförmåga

Söker du en flexibel partner som alltid levererar kvalitet och hållbara lösningar? Då har ni kommit rätt. Plastgjuteriet Alunda Polyeten AB har under ett kvartssekel tillverkat miljövänliga produkter i polyeten avsedda för i första hand vatten- och avloppsrening. Vi har en hög förståelse av processen, kompetent personal och effektiv logistik vilket gör att vi på ett flexibelt sätt kan möta kraven från våra kunder.

Numera är Alunda Polyeten AB bland Europas större tillverkare av rotationsgjuten polyeten.

Alunda Polyeten AB

Trygga inköp och effektiv logistik

Alla processer kan alltid förbättras. Det är en devis som vi lever efter på Alunda Polyeten AB. Vi har arbetat hårt med att erbjuda våra kunder trygga inköpskanaler med alla de stora leverantörerna på världsmarknaden. Vidare har vi varuförsörjning av ingående komponenter i såväl Sverige och Europa som på övriga världsmarknaden. Samordning av inkommande och utgående transporter för att minimera miljöpåverkan är ett annat prioriteringsområde för Alunda Polyeten AB.

Alunda Polyeten AB

Kundspecifik legotillverkning

Alunda Polyeten AB innehar kompetens, resurser och tillverkningskapacitet att utgöra en långsiktig samarbetspartner inom legotillverkning av rotationsgjutna produkter. Oavsett vilka specifika produktkrav ni ställer kan vi möta dem. Vi är väl rustade inför en framtid med långsiktiga kundåtaganden och genomför löpande investeringar i såväl våra processer som att uppdatera vår maskinteknik. 

Alunda Polyeten AB har ytterligare en fördel: vår tillverkning i Sverige ger våra kunder en större konkurrenskraft och ett minskad CO2-påverkan i och med de kortare transportsträckorna.

NEWS-koncernen består av tre affärsområden:

Välj ett hållbart plastgjuteri

Kontakta oss idag och berätta vad just ditt företag behöver!